استانداردها  
 

شرکت پارس آزما، اولين توليد کننده تجهيزات آزمايشگاهي در ايران مي باشد که موفق به دريافت گواهينامه بين المللي  ISO9002 از کشور انگلستان گرديد و در حال حاضر داراي گواهينامه هاي  بين المللی ISO13485:2003 و   ISO9001:2008  می باشد.

 
 
     

اين شركت جهت دو محصول سانتريفوژ و فور  كه شامل استاندارد اجباري مي باشد ، گواهينامه استاندارد از موسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را دريافت نموده است.

     
 
     
.و همچنین این شرکت جهت دو محصول سانتریفیوژ و فور خود ، دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد 
     
 
     
     
اين شركت دارای گواهينامه استاندارد از موسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور آذربایجان می باشد