تماس با ما  
     
  امور بازرگانی: طهران خیابان دکتر بهشتی پلاک 251 واحد 4    
     
  تلفن: 88740225/88753144 021              فاکس: 88732415 021  
         88521748/88521749          
     
  www.parsazma.com :وب سایت              info@parsazma.com :پست الکترونیکی    
     
  کارخانه : کیلومتر 35 جاده اصفهان طهران شهرک صنعتی  
     
  تلفن: 5642889 0314                             فاکس: 5642959 0314  
          
     
  :نام
     
  :شماره تماس
     
  :ایمیل
     
  :مخاطب
 

 
  :شرح